Bài điếu văn “Vĩnh biệt HongKong” của Tổng thống Trump, mạnh mẽ ŧố ͼáo ŧội áͼ của Trung Quốc

Cảm ơn rât nhiều. Chào buổi trưa. Cảm ơn quý vị.

Hôm nay tôi có mặt ở đây để nói về mối qu.an h.ệ của chúng tôi với Trung Quốc và một số biện pháp mới để bảo vệ an ninh và thịnh vượ.g của Mỹ. Mô hình hành vi sai trái của Trung Quốc đã nổi tiếng rồi. Trong nhiều thập kỷ, họ đã x.é n.át nước Mỹ giống như chưa có ai từng làm trước đây.

Hàng trăm tỷ đô la một năm đã bị m.ất khi giao dịch với Trung Quốc, đặc biệt là trong những năm đã qua của chính quy.ền trước đó. Trung Quốc đã đ.ột kí.ch các nhà máy của chúng tôi, tước đoạt công việc của chúng tôi, rút ​​ruột các ngà.nh công nghiệp của chúng tôi, đánh cắp tài sản trí tuệ của chúng tôi và vi ph.ạ.m các cam kết của họ theo T.ổ c.h.ức Thương mại Thế giới.

Để làm cho vấn đề t.ồi t.ệ hơn, họ được coi là một quốc gia còn đang phát triển, hưởng tất cả các loại lợi ích ưu đãi mà những người khác, bao gồm cả Hoa Kỳ không được hưởng. Nhưng tôi chưa bao giờ đổ lỗ.i cho Trung Quốc về điều này. Bởi do các chính trị gia và các đời tổng thống trong quá khứ nên nói th.ẳng th.ắn ra là họ mới có khả năng thoát khỏi các vụ tr.ộ.m c.ắ.p mà trước đây không ai có thể tho.át khỏi được.

Nhưng không giống như những người tiền nhiệm trước, chính qu.y.ền. của tôi đã thư.ơng lư.ợng và đ.ấ.u tr.a.nh cho những điều đú.ng đắ.n. Nó gọi là Sòng phẳng đôi bên đều. có lợi. Trung Quốc cũng đã tuyên bố bất hợp pháp các lãnh thổ ở Thái Bình Dương, đ.e d.ọa sự tự do hàng hải và thương m.ại quốc tế. Và họ đã nuốt lời với thế giới về việc đảm bảo quyền tự chủ của Hồng Kông. Hoa Kỳ muốn có mối qu.a.n. h.ệ c.ởi m.ở và m.ang tính xây dựng với Trung Quốc, nhưng thành tự.u để đ.ạt được mối qu.a.n h.ệ đó đòi hỏi chúng ta phải biết bảo vệ m.ạnh m.ẽ lợi ích quốc gia của mình.

Chính phủ Trung Quốc đã liê.n tụ.c vi ph.ạ.m lời hứa với chúng tôi và rất nhiều quốc gia khác. Những yếu t.ố đơ.n giản này không thể bị bỏ qua hoặc bị gạt sang một bên. Thế giới hiện đang chịu đựng đau khổ do sự bất ổn lạm quy.ền của chính phủ Trung Quốc. Trung Quốc che giấu virus Wu Han cho phép căn bệnh này lan rộng khắp thế giới, đẩy tới một đại dịch toàn cầu gây thi.ệt h.ại hơn 100.000 người Mỹ và hơn một triệu người trên toàn thế giới. Các quan chức Trung Quốc đã phớt lờ bổn phận về bá.o cá.o của họ với T.ổ chức Y tế Thế giới , gây á.p lực cho t.ổ chức y tế thế giới , đ.á.nh l.ừ.a cả thế giới Khi virus này được chính qu.y.ền Trung Quốc phát hiện lần đầu tiên.

Vô số sin.h mạ.ng đã bị cư.ớ.p đi và kh.ó khăn kinh tế sâu sắc đã gi.á.ng xuống trên toàn cầ.u. Họ mạnh mẽ c.hỉ tr.ích t.ôi thực hiệ.n l.ệ.nh c.ấ.m cửa sớm từ Trung Quốc, nhưng dù sao tôi cũng đã làm điều đó và được chứng minh là đ.úng 100%. Trung Quốc tổng quát đã toà.n qu.yề.n ki.ểm s.oát T.ổ ch.ứ.c Y tế Thế giới, mặc dù chỉ trả 40 triệu đô la so sánh với khoảng 450 triệu đô la mà Hoa Kỳ đã chi trả mỗi năm.

Chúng tôi đã nêu chi tiết các cải cách mà họ phải thực hiện và tham gia trực tiếp với chúng tôi, nhưng họ đã từ chối hành động. Vì họ đã không thực hiện các cải cách được yêu cầu và rất cần thiết này, nên hôm nay chúng tôi sẽ chấm dứt mối quan hệ với Tổ chức Y tế Thế giới và chuyển các khoản tiền đó sang các nhu cầu y tế công cộng toàn cầu khẩn cấp khác. Thế giới cần những câu trả lời từ Trung Quốc về virus.

Chúng ta phải có sự minh b.ạch. Tại sao Trung Quốc lại cấ.m c.ửa những người nhiễm b.ệ.nh từ Vũ Hán đến tất cả các khu vực khác của Trung Quốc? không được đi nơi khác. không được đến Bắc Kinh. nhưng họ cho ph.ép những người này tự do đi lại khắp thế giới, bao gồm cả Châu Âu và Hoa Kỳ.

Cái c.h.ế.t và sự hủ.y di.ệt gâ.y ra b.ởi điều này là không thể đo lư.ờng. Chúng tôi phải có câu trả lời không chỉ cho chúng tôi mà cho cả thế giới. Đại d.ịch này đã là điểm nhấn mạnh cho tầm quan trọng của việc xây dựng nền độc lập kinh tế của Mỹ, bảo toàn lại chuỗi cung ứ.ng quan trọng của chúng tôi và bảo vệ những tiến bộ khoa học và công nghệ của Mỹ.

Trong nhiều năm, chính phủ Trung Quốc đã có hành vi g.ián đi.ệp nhằm đ.á.nh .c.ắ.p các bí mật công nghệ của chúng tôi và đã bị bắ.t quả ta.ng rất nhiều. Hôm nay tôi sẽ đưa ra một tuyên bố để bảo đảm tốt hơn cho sự sống còn của quốc gia chúng tôi là đình chỉ các nghiên c.ứ.u sinh Trung Quốc vào các trường đại học quan trọng và đình chỉ sự nhập cảnh của một số công dân nước ngoài đến từ Trung Quốc, những người mà chúng tôi đã nhận định là sự rủi ro an ninh tiềm ẩ.n.

Tôi cũng đang hành động để bảo vệ sự nguyên vẹ.n của hệ thống tài chính Hoa Kỳ, cho đến nay được coi là tốt nhất trên thế giới. Tôi đang hướng dẫn nhóm “làm việc cho tổng thống” của mình. Các thị trường đ.ộc lập tài chính nghiên c.ứ.u các hoạt động k.hác nhau của các công ty Trung Quốc được l.i.ệt ..kê trên thị trường tài chính Hoa Kỳ, với mục tiêu bảo vệ các nhà đầu tư Mỹ. Các công ty đầu tư không nên khi.ến khách hàng của họ phải chịu những rủi ro tiềm ẩn và không đáng có , vì liên quan đến việc tài trợ cho các công ty Trung Quốc không tuân thủ theo các quy tắc tương tự.

Người Mỹ được quyền có công bằng và minh bạch. Một số trong những hành động quan trọng nhất mà chúng tôi đã thực hiện liên quan đến các tình huống rắc rối sâu sắc đang diễn ra ở Hồng Kông. Tuần này, Trung Quốc đơn phương á.p đ.ặt kiể.m s.o.át đối với an ninh Hồng Kông. Đây là một sự vi ph.ạ.m rõ ràng đối với các nghĩa vụ của h.i.ệp ư.ớ.c Bắc Kinh với Vương quốc Anh trong Tuyên bố năm 1984 và các quy định rõ ràng về luật cơ bản của Hồng Kông. Hongkong vẫn có 27 năm để ra đi. Chính phủ Trung Quốc chuyển sang ch.ố.ng lại Hồng Kông mới đây nhất trong một loạt các biện pháp làm giảm tình trạng lâu đời và rất đáng tự hào của thành phố. Đây là một th.ả.m k.ị.ch cho người dân Hồng Kông, cho nhân dân Trung Quốc và thực sự là cho người dân cả thế giới.

Trung Quốc tuyên bố họ đang bảo vệ an ninh quốc gia, nhưng sự thật là Hồng Kông đã an toàn và thịnh vượng như một xã hội tự do. Quyết định của Bắc Kinh đảo ngược lại tất cả những điều đó. Nó mở rộng p.h.ạ.m vi của bộ máy an ninh nhà nước Trung Quốc x.â.m ph.ạ.m vào những gì trước đây là thành trì của Tự do. Sự x.â.m ph.ạ.m mới nhất của Trung Quốc, cùng với những phát triển gần đây làm suy giảm các quyền tự do của lãnh thổ, cho thấy rằng Hồng Kông không còn đủ tự cường bảo chứng để nhận lãnh sự đối x.ử đ.ặ.c b.iệt mà chúng tôi đã dành cho lãnh thổ này kể từ khi bàn giao.

Trung Quốc đã đánh tráo công thức hứa hẹn “một quốc gia hai hệ thống” thành “một quốc gia, một hệ thống”. Do đó, tôi đang chỉ đạo chính qu.y.ền của mình bắt đầu quá trình loại bỏ các miễn trừ chính sách cũ đã mang lại cho Hồng Kông về cách đ.ối x.ử khác biệt và đặc biệt.

Thông báo của tôi hôm nay sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ các thỏa thuận mà chúng tôi đã có với Hồng Kông, từ hiệp ước dẫn độ đến kiể.m so.át xuất khẩu song phương dùng các công nghệ kỷ thuật và hơn thế nữa, với một vài ngoại lệ. Chúng tôi sẽ Chỉnh sửa lại việc tư vấn du lịch của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho Hồng Kông để phản hồi lại sự n.g.uy hiể.m ngày càng gia tăng của sự gi.á.m s.át và trừ.ng ph.ạ.t từ bộ máy an ninh của nhà nước Trung Quốc.

Chúng tôi sẽ có hành động thu hồi ch.ế độ ưu đãi Hồng Kông như là một lãnh thổ hải quan riêng biệt và du lịch riêng biệt với phần còn lại của Trung Quốc. Hoa Kỳ cũng sẽ thực hiện các bước cần thiế.t để x.ử p.h.ạt PRC và các qu.an chức Hồng Kông trực tiếp hoặc gi.án tiế.p tham gia vào việc làm t.ổn h.ại và tiêu hu.ỷ quy.ề.n tự trị và công lý của Hồng Kông, nếu quý vị chỉ ngồi nhìn s.ự xi.ết ch.ặ.t, chắc ch.ắn xi.ế.t ch.ặ.t s.ự t.ự do của Hồng Kông. Hành động của chúng tôi sẽ mạn.h m.ẽ, hành động của chúng tôi sẽ có ý nghĩa ra sao.

Hơn hai thập kỷ trước, vào một đêm mưa năm 1997, lính Anh hạ cờ Liên minh và lính Trung Quốc giương cờ Trung Quốc tại Hồng Kông. Người dân Hồng Kông đồng thời thấy tự hào về di sản người Trung Quốc và bản sắc Hồng Kông đ.ộ.c nh.ấ.t vô nhị của họ. Người dân Hồng Kông hy vọ.ng rằng trong những năm tháng và nhiều thập kỷ sắp tới, Trung Quốc sẽ ngày càng trở nên tương đồng với các thành phố năng động và rực rỡ nhất. Phần còn lại của thế giới đã được điện tử hóa bằng một cảm giác lạc quan rằng Hồng Kông là một đại cương về tương lai Trung Quốc, chứ không phải là Hồng Kông sẽ phát triển trong sự ph.ả.n ả.nh qu.á kh.ứ của Trung Quốc trước đây.

Trong mọi quy.ế.t định, tôi sẽ phải luôn tiếp tục chi.ế.n đấ.u và tự hào bảo vệ người lao động, bảo vệ các gia đình và công dân Hoa Kỳ.

Cảm ơn rât nhiều. Cảm ơn quý vị.

Nguồn: Jenny Nguyen

Leave A Reply